Σάββατο 26 Ιουνίου 2010

Εξαιρέσεις του Ασφαλιστικού

…..Σημειώνεται ότι δεν θίγονται όσοι θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και σε ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ) που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ. Επίσης εξαιρούνται από τις ανατροπές οι ασφαλισμένοι προ του 1983 στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τα ταμεία Τύπου με 35ετία και χωρίς όριο ηλικίας. Θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων…
ΤΑ ΝΕΑ
…Άτυχοι» είναι και όσοι ασφαλίστηκαν το κρίσιμο διάστημα 1983 έως και 1992, καθώς μπαίνουν νέα εμπόδια στην έξοδό τους από την αγορά εργασίας. Οι ανατροπές στα όρια ηλικίας αγγίζουν μεταξύ άλλων όσους συνταξιοδοτούνται με 35ετία σε ηλικία 58 ετών, όσους αποχωρούν με 37ετία ανεξαρτήτως ηλικίας και τους εργαζομένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα…

Ημερησία