Τρίτη 27 Απριλίου 2010

Πλήγμα για την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος η μη προστασία πολίτη που κατέθεσε στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Η αποπομπή του κ. Δημητρίου Καραπάνου από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ εγείρει πολλά ερωτήματα και προβληματισμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη.