Σάββατο 17 Απριλίου 2010

ΤΑ ΝΕΑ: "Αίμα και δάκρυα. Νέα μέτρα εδώ και τώρα".


Σύμφωνα με την εφημερίδα "Δραστικές παρεμβάσεις-ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις ακόμη και κλείσιμο στις ΔΕΚΟ (ανάμεσά τους ΟΣΕ και ΕΥΔΑΠ), ζητεί το ΔΝΤ με στόχο να μειωθούν οι δαπάνες και τα ελλείμματα του Δημοσίου και να εξυγιανθούν ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις".