Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Το Χρονοδιάγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ θα ανακοινώσει στο τέλος Απριλίου ο κ. Ρέππας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος Απριλίου. Στο σχέδιο εξυγίανσης του Οργανισμού προβλέπεται, στο σκέλος που αφορά διαχείριση του προσωπικού, την μείωση του προσωπικού κατά 3000 εργαζόμενους, από τους οποίους 1500 αφορά αυτούς που έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια αλλά παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία λόγο μεγάλων αμοιβών, υπερωριών, πληρωμές αναπαύσεων και αδειών καθώς και εξαιρέσιμων, οι όποιοι θα αναγκαστούν να υποβάλουν την παραίτηση τους αφού θα εκλείψουν τα κίνητρα παραμονής τους. 1500 εργαζόμενοι θα μεταγάγουν σε άλλες υπηρεσίες. ΟΣΕ επίσης ως ιδιοκτήτης των υποδομών του θα επιδίωξη συνύπαρξη με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλων ιδιωτικών μεταφορικών εταιριών με την καταβολή μισθωμάτων χρήσης των υποδομών του, εν οψι και της απελευθέρωσης των μεταφορών.