Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο τύπος έγραψε. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Αποζημιώσεις και σε επιβάτες ΟΣΕ

Αποζημιώσεις και παροχές αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται για τα αεροπορικά ταξίδια έχουν το δικαίωμα να ζητούν από σήμερα οι επιβάτες του σιδηροδρόμου, καθώς τίθεται σε ισχύ ο σχετικός κανονισμός της Ε.Ε. Έτσι, αν το τρένο δεν... σφυρίξει στην ώρα του ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή από το 25% της τιμής του εισιτηρίου ως και το σύνολο του κομίστρου (σε διεθνή ταξίδια), ανάλογα με την καθυστέρηση στην εκτέλεση του δρομολογίου. Στην περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τα 60 λεπτά η σιδηροδρομική επιχείρηση υποχρεούται μεταξύ άλλων να προσφέρει γεύμα στους επιβάτες και να μεριμνήσει για την προώθησή τους προς τον τελικό τους προορισμό με δικές της δαπάνες. Προβλέπεται επίσης στην περίπτωση ατυχημάτων η αποζημίωση των επιβατών, ενώ στην περίπτωση θανάτου ορίζεται ως ελάχιστη προκαταβολή στην οικογένεια του θύματος το ποσόν των 21.000 ευρώ. Καταβολή αποζημίωσης προβλέπεται επίσης στην περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και δεμάτων, ενώ όσον αφορά τη μεταφορά ποδηλάτων στους σιδηροδρομικούς συρμούς υπάρχει σχετική υποχρέωση, με την προϋπόθεση όμως πως υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για την ασφαλή τους μεταφορά.