Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009

Χαρίλαος Τρικούπης. Ο θεμελιωτής του Ελληνικού Σιδηροδρόμου

Θα ήταν σημαντική παράληψη αν στην αναφορά μας για την ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου δεν αναφερόμασταν στον πρωτεργάτη και θεμελιωτή του Ελληνικού σιδηροδρόμου τον Χαρίλαο Τρικούπη , τον πολιτικό των μεγάλων έργων όπως τον αποκαλούν. Ο Χαρίλαος Τρικούπης υπήρξε ο ποιο σπουδαίος και χαρισματικός πολιτικός του 19ο αιώνα . Άνθρωπος οξυδερκής και διορατικός, από νωρίς διέβλεψε το σημαντικό μελλοντικό ρόλο που θα διαδραμάτιζαν οι μεταφορές στην ανάπτυξη της χώρας. Έκανε στόχο και όραμα του την δημιουργία εθνικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι μέσα σε λίγα χρόνια από το 1887 έως το 1890 έφερε σημαντικό αριθμό νόμων που αφορούσαν την κατασκευή σιδηροδρόμου. Την περίοδο αυτή την βουλή την είχε ονομάσει σιδηροδρομική βουλή. Σε μικρό χρονικό διάστημα από την ανάληψη της πρωθυπουργίας του, κατασκευάζονται σημαντικά σιδηροδρομικά δίκτυα στην Πελοπόννησο, την Θεσσαλία και την στερεά Ελλάδα. Το 1885 ο Χαρίλαος Τρικούπης εγκαινιάζει το ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό τμήμα Πειραιά - Κορίνθου. Είναι η αρχή ουσιαστικά του μεγαλόπνοου σχεδίου της πολιτικής του στην ανάπτυξη του σιδηρόδρομου. Την περίοδο αυτή αρχίζουν οι επεκτάσεις του δικτύου τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στις υπόλοιπες περιοχές Ένας οργασμός σιδηροδρομικών έργων παρόλα τα έντονα οικονομικά προβλήματα που υπήρχαν. Η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου όπως ήταν φυσικό έφερε την μεγάλη επανάσταση στις μεταφορές αφού μείωσε το κόστος μεταφοράς και διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες στην ασφάλεια των προϊόντων. Το όνομα του πολιτικού Χαρίλαου Τρικούπη έχει δίκαια ταυτιστεί με την ανάπτυξη του Ελληνικού σιδηροδρόμου και αυτό όχι μόνο διότι ήταν θεμελιωτής του αλλά και γιατί το έργο του ακόμα και σήμερα έχει την σφραγίδα της διαχρονικότητάς του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην διάρκεια της πολιτικής του δεν είχε άλλο σημαντικό έργο. Αντίθετα το έργο του ήταν τέτοιο που θα χρειάζονταν τόμους ολόκληρους για να καταγράφει. Θεωρήσαμε σκόπιμο να εστιάσουμε την αναφορά μας αυτή διότι το έργο που επιτελέσθηκε κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του στον τομέα της δημιουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου ήταν κολοσσιαίο. Κλείνοντας το σημείωμά μας αυτό θέλουμε αναφέρουμε ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 11 Ιουλίου του 1832 και πέθανε εξόριστος στις Κάννες στις 30 Μαρτίου του 1896.