Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

«Task Force» για τα σιδηροδρομικά έργα συστήνει το υπ. Υποδομών.


Στόχος να αντιμετωπιστούν οι εργολαβίες που δεν τελειώνουν και να σχεδιαστούν τα νέα έργα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κίνδυνο κοινοτικοί πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Να βάλει τέλος στις πολυετείς καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά έργα, αλλά και στον «εμφύλιο» μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για το ποιος έχει «το πάνω χέρι» στο σχεδιασμό και υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του σιδηροδρόμου στη χώρα, επιχειρεί ο υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής.
Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος εμφανίζεται εξαιρετικά δυσαρεστημένος, όχι από τη νέα διοίκηση, αλλά από το μηχανισμό συντονισμού των σιδηροδρομικών έργων που διαθέτει η ΕΡΓΟΣΕ, υποστηρίζει σε συζητήσεις πως «σε επτά μήνες της θητείας, μου έφεραν επτά συμπληρωματικές συμβάσεις!».
Με απόφαση του υπουργού Υποδομών συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή και Κοινή Ομάδα Εργασίας οι οποίες εκτός από τον κατάλογο των νέων σιδηροδρομικών έργων που θα ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2021 – 2030) αναλαμβάνουν να προτείνουν και ένα νέο μηχανισμό υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων πολλά από τα οποία σέρνονται επί χρόνια, χωρίς ορατό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.
Ως αποτέλεσμα η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. (DG REGIO) έχει στείλει σειρά επιστολών στην ελληνική πλευρά για τις χρόνιες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και τη μεγάλη υστέρηση στις απορροφήσεις των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Ετσι ο κ. Καραμανλής πρότεινε στην αρμόδια Επίτροπο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις κα Elisa Ferreira για τη συγκρότηση Κοινής Ομάδας Εργασίας Υπουργείου Υποδομών – DG REGIO – DG REFORM, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων συνοχής μέσω του μετασχηματισμού του μηχανισμού παραγωγής έργων. Στόχος είναι να προχωρήσει μέσα στο έτος η αναθεώρηση του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των σιδηροδρομικών έργων και μελετών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κοινοτικούς πόρους τα επόμενα χρόνια.
Μετασχηματισμός

Η Κοινή Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει να παρουσιάσει σχέδιο δράσης σε τρία στάδια. Μέχρι το τέλος Μαΐου 2020, στόχο αποτελεί η διαμόρφωση της λίστας (pipeline) έργων που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 2020 - 2023 και 2021-2030, «με αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα τους και σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στο στάδιο της υλοποίησης». Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2021, θα καταρτιστεί το σχέδιο του νέου μηχανισμού παραγωγής έργων (οργανωτικός μετασχηματισμός ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ), που θα περιλαμβάνει και σχέδιο μετάβασης σε αυτόν, «με γνώμονα την αποτελεσματική υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων και τη βέλτιστη αξιοποίηση της διατιθέμενης ενωσιακής στήριξης».
Το σχέδιο του μετασχηματισμού ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021, «με τη σύνταξη του συνόλου κανονιστικών και λοιπών κειμένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των επιδιωκόμενων αλλαγών». Στην απόφαση αναφέρεται πως με τον οργανωτικό μετασχηματισμό ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ ώστε θα δημιουργηθούν «ικανές προϋποθέσεις για αναπτυξιακό σχεδιασμό, ορθολογικό προγραμματισμό και αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων και υποδομών με γνώμονα τη μείωση γραφειοκρατικών και χρονοβόρων ενδο-ομιλικών διαδικασιών, τον εντοπισμό και αντιμετώπιση επικαλύψεων στην άσκηση αρμοδιοτήτων, την εισαγωγή νέων πρακτικών και κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας και διαδικασιών για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης σιδηροδρομικού έργου».
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών στην Κοινή Ομάδα Εργασίας θα συμμετέχουν 17 μέλη, τα τρία από τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν. Ταυτόχρονα συστήνεται και Συντονιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Νίκος Σταθόπουλο, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Νίκη Δανδόλου και εκπρόσωπος της αρμόδιας μονάδας για την Ελλάδα Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO).


Φώτης Κόλλιας
euro2day.gr