Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στα Δ.Βαλκάνια.


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η κλιματική αλλαγή αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η ΕΤΕπ υπέγραψε νέα συμφωνία για την υποστήριξη του επενδυτικού πλαισίου των Δυτικών Βαλκανίων (WBIF), με το οποίο δέχεται συνεισφορά της Πολωνίας ύψους 500.000 ευρώ σε κοινό ταμείο που διοικείται από την ΕΤΕπ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

Επίσης, η ΕΤΕπ υπέγραψε το πρώτο έργο αστικής αναζωογόνησης στα Δυτικά Βαλκάνια, επενδύοντας 11 εκατ. Ευρώ στο έργο του ποταμού Lana στην αλβανική πρωτεύουσα. Σημειώνεται ότι το επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων (WBIF) αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΕ, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διμερών χορηγών βοήθειας και των κυβερνήσεων των Δυτικών Βαλκανίων.

Πιο συγκεκριμένα, το WBIF επιτρέπει στην ΕΤΕπ να διοχετεύσει πρόσθετη στήριξη στην περιοχή και να προωθεί τη συνοχή τόσο εντός της περιοχής όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συνδυάζοντας τα δάνεια της ΕΤΕπ με επιχορηγήσεις και τη συγκέντρωση ιδιωτικών επενδύσεων το WBIF έχει μέχρι σήμερα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 18 δισ.Ευρώ, ενώ στο μέλλον, θα επεκταθεί από τις μεταφορές, στην ενεργειακή διασύνδεση, στην παροχή στήριξης για το περιβάλλον, την κοινωνική οικονομία, την ψηφιακή ατζέντα και μια νέα Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Σημειώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει ήδη περισσότερα από 5,5 δισ. Ευρώ στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Σερβίας από το 2001, σε οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, ενέργεια, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη, ενώ 16 μεγάλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιπροσθέτως, στις 4 Ιουλίου στο Βελιγράδι, υπεγράφη επιχορήγηση ύψους 1,1 εκατ. Ευρώ με τον Δήμο Βελιγραδίου για τη στήριξη βελτιώσεων στο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ δημοσίευσε πρόσφατα και προκήρυξη διαγωνισμού για τη Διευκόλυνση Έργων Υποδομής - Τεχνική Βοήθεια - Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές, Μεταφορές και Ψηφιακή Οικονομία στο πλαίσιο του επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF). Το έργο θα υλοποιηθεί στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την Τεχνική Βοήθεια ανέρχεται σε 24 εκατ. Ευρώ.

Ο γενικός στόχος της επιχείρησης Τεχνικής Βοήθειας είναι να συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών στις υποψήφιες και τις δυνητικές υποψήφιες χώρες. 

Η υποστήριξη θα παρέχεται μέσω μιας βασικής ομάδας εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει μελέτες σκοπιμότητας, προκαταρκτικά σχέδια, υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών, εποπτεία έργων, άλλες προπαρασκευαστικές τομεακές μελέτες, προετοιμασία των όρων αναφοράς και υποβολή εκθέσεων.

Η προσωρινή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης είναι ο Νοέμβριος 2019. Η αρχική περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης είναι 48 μήνες. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, με προηγούμενη έγκριση της ΕΤΕπ.


Σοφία Κοντογιάννη 
tornosnews.gr