Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Την Παρασκευή η έναρξη του συνεδρίου για τις Μεταφορές στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε το πρόγραμμα.

Συνέδριο με τίτλο « Διαμετακομιστικό κέντρο-Συνδυασμένες μεταφορές – Ενέργεια», Ξεκινά την Παρασκευή και θα συνεχιστεί το Σαββάτο και την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη.
Δείτε το τριήμερο πρόγραμμα του Συνεδρίου