Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Ο ΟΣΕ σχεδιάζει την αξιοποίηση του μετρικού δικτύου.

Την αξιοποίηση του μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου σχεδιάζει να αξιοποιήσει ο Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδος. Αυτό ανακοίνωσε κατά την ομιλία του στην διημερίδα για 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο, ο πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιώργος Κακουλάκης. 

Σχετικά ο κ. Κακουλάκης ανέφερε: 

« Σχεδιάζουμε την αξιοποίηση του μετρικού δικτύου ή γενικότερα του δικτύου μη κανονικού εύρους, τόσο στις ιστορικές τουριστικές διαδρομές όσο και σε διαδρομές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό κάλλος με τη χρήση ιστορικών αμαξοστοιχιών. Με την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής κίνησης, ο ΟΣΕ θα δώσει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη και αναβάθμιση σημαντικών πόλων. Είναι αυτονόητο ότι αρωγό σ’ αυτή την πρωτοβουλία θα θέλαμε και τους άλλους φορείς του σιδηροδρομικού τομέα αλλά, πρωτίστως, τις τοπικές κοινωνίες που θα είναι και οι τελικά ωφελημένες από την αξιοποίηση, προώθηση και εκμετάλλευση των τουριστικών σιδηροδρομικών προϊόντων. 
Ο ΟΣΕ θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνονται, μέσω του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου, για τη διεύρυνση του αντικειμένου του και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων. Πέρα από τις αρμοδιότητές του ως διαχειριστής της υποδομής, θα ενισχύσει το ρόλο του ως φορέας εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (Service Facilities Operator), παράλληλα με όσα ήδη προαναφέρθηκαν για την πρόθεσή του στο μέλλον να έχει ρόλο ως πάροχος σιδηροδρομικών μεταφορών. Όλα αυτά, πάντα με κανόνες διαφάνειας και ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, που απορρέουν από τον Πυλώνα της Αγοράς και τον Τεχνικό Πυλώνα του 4ο Σιδηροδρομικού Πακέτου» ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΣΕ. 

Κατά καιρούς φορείς και σύλλογοι φίλων σιδηροδρόμου έχουν εκφράσει την επιθυμία να γίνει αξιοποίηση του ανενεργού κυρίως σιδηροδρομικού δικτύου που στις περισσότερες διαδρομές έχουν τόσο ιστορική σημασία αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον. Μεταξύ των διαδρομών που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι των Τεμπών, του Πλαταμώνα, του Νέστου καθώς στην Κεντρική Πελοπόννησο μεταξύ Τρίπολης - Καλαμάτας και στην Στερεά Ελλάδα. 


Χρήστος Γιαννακίδης