Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Παίρνει παράταση η «γραμμή 4» του μετρό της Αθήνας.


Μετά από αίτημα ενδιαφερόμενων δόθηκε παράταση στο πρώτο τμήμα του μεγάλου έργου. Θα ακολουθήσει η προεπιλογή των υποψηφίων και όσοι πληρούν τις απαιτήσεις θα κληθούν να καταθέσουν προσφορά.
Αρχισαν οι παρατάσεις για το μεγάλο έργο κατασκευής του πρώτου τμήματος (Αλσος Βεϊκου - Ευαγγελισμός - Γουδή) της νέας γραμμής 4 του μετρό Αθηνών, προϋπολογισμού 1,45 δισ. ευρώ (συν ΦΠΑ).

Η διοίκηση της Αττικό Μετρό αποφάσισε να παρατείνει για τις 17 Ιουλίου την προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έληγε στις 30 Ιουνίου, έπειτα από αιτήματα ενδιαφερομένων.

Δεν είναι γνωστό ποιος ενδιαφερόμενος ζήτησε την παράταση, αλλά μεταξύ των ομίλων που επιχειρούν να συμμετάσχουν σε σχήματα διεκδίκησης του έργου περιλαμβάνονται όλοι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P ΑΒΑΞ +1,14% ΑΒΑΞ, METKA) καθώς και ξένοι κατασκευαστές όπως η ισπανική FCC η ιταλική Salini Impregilo, η επίσης ιταλική Ghella που συμμετέχει στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς της γραμμής 3, κ.ά.

Με βάση τη διακήρυξη, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ακολουθήσει η προεπιλογή των υποψηφίων και όσοι πληρούν τις απαιτήσεις θα κληθούν να καταθέσουν σε δεύτερο στάδιο οικονομική και τεχνική προσφορά.

Για τη συμμετοχή στο Β' Στάδιο του Διαγωνισμού "οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού του έργου, όπως θα οριστικοποιηθεί κατά το Β' Στάδιο του Διαγωνισμού".

Αντικείμενο της σύμβασης, συνολικού ύψους 1,45 δισ. ευρώ (συν ΦΠΑ) είναι «η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ), η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού και σιδηροδρομικού εξοπλισμού, η συντήρηση του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού και η προμήθεια των ανταλλακτικών της Γραμμής 4 του Μετρό, Τμήμα Α' Άλσος Βεΐκου - Γουδή. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια τροχαίου υλικού, καθώς και η κατασκευή Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και κτιρίου συντήρησης και επισκευών συρμών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων».

To πρώτο τμήμα της Γραμμής 4, από το Άλσος Βεΐκου έως το Γουδή, έχει μήκος περίπου 13 χλμ και περιλαμβάνει 14 νέους σταθμούς. Πρόκειται για τους σταθμούς Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Δικαστήρια, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ηλύσια, Ζωγράφου και Γουδή. Επίσης, για την λειτουργία αυτού του τμήματος θα απαιτηθεί η προμήθεια μέχρι 18 νέων συρμών. Οι 14 σταθμοί μπορεί, πάντως, να γίνουν 15 καθώς η διοίκηση της Αττικό Μετρό έχει κάνει δεκτό το αίτημα κατοίκων να εξετάσει την κατασκευή ενός ενδιάμεσου σταθμού, μεταξύ των σταθμών Γαλατσίου και Κυψέλης. Το αίτημα των κατοίκων έχει φτάσει μέχρι και το γραφείο του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου «εκτιμάται να είναι της τάξης των 96 μηνών, από την υπογραφή της Σύμβασης. Η ακριβής συνολική προθεσμία περάτωσης καθώς και οι τμηματικές προθεσμίες θα καθοριστούν στα τεύχη του Β' Σταδίου».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, «ανέρχεται σε 1.450.000.000,00 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες για αρχαιολογικές εργασίες, παρακάμψεις δικτύων Ο.Κ.Ω, απρόβλεπτα και αναθεώρηση. Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου θα καθοριστεί στα τεύχη του Β' Σταδίου. Στον Ανάδοχο θα χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή ύψους 10% επί του ολικού ποσού της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και των απολογιστικών χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ). Ο τρόπος χορήγησης της προκαταβολής θα καθοριστεί στα τεύχη του Β' Σταδίου».

Επισημαίνεται πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκριτική απόφαση για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως και για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προωθεί η κυβέρνηση. Στη διακήρυξη αναφέρεται πως «το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017, ως έργο προς ένταξη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Επίσης, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και από δανειακές πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

Συντάκτης: Φώτης Κόλλιας
Πηγή: euro2day.gr