Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Περικοπές έως 40% στο εφάπαξ - και αναδρομικά!

Από 10% έως και 40% θα περικοπούν τα εφάπαξ που καταβάλλουν στους ασφαλισμένους τους 21 ταμεία τόσο του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, όσο και του ιδιωτικού τομέα, μετά τις ζημιές που αυτά υπέστησαν από το PSI, αλλά και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου. Μάλιστα, ίσως η περικοπή γίνειι αναδρομικά από 1-1-2012, σε όσες πληρωμές δεν έχουν εκδοθεί.

Οι περικοπές θα γίνουν από ταμεία, τα οποία χορηγούν μεγαλύτερο εφάπαξ σε σχέση με τις εισφορές που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, τα ποσά των εφάπαξ που πληρώνονται, θα πρέπει να είναι πλήρως ανταποδοτικά σε σχέση με τις εισφορές που έχουν καταβάλλει οι δικαιούχοι. Η τωρινή εικόνα, ωστόσο, δείχνει ταμεία που χορηγούν εφάπαξ ακόμη και 83% πάνω από τις καταβληθείσες εισφορές.

Το ύψος των περικοπών θα καθοριστεί ανά ταμείο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, εφάπαξ να λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν εργαστεί τουλάχιστον 25 έτη. Για όσους δεν συμπληρώνουν τα 25 χρόνια, εξετάζεται να χωριστούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: όσοι έχουν εργαστεί από 12 ως και 25 έτη να λαμβάνουν αντί εφάπαξ τις εισφορές που έχουν καταβάλει εντόκως και σε όσους έχουν εργαστεί από 6 ως και 12 χρόνια να επιστρέφονται άτοκα οι εισφορές σε ποσοστό 70%.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αντιπροτείνει, να αποδίδεται στο ΤΠΔΥ το 50% του ΛΑΦΚΑ των συνταξιούχων του Δημοσίου και το 2% της εισφοράς αλληλεγγύης.

Το θέμα θα τεθεί επί τάπητος στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εργασίας, Γ.Βρούτση με τη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ. Οι προτάσεις που θα τεθούν προβλέπουν, ειδικά για το ΤΠΔΥ, νέα περικοπή του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ 15% και 22%, επιβολή νέας εισφοράς ή παρακράτηση μέρους εισφοράς αλληλεγγύης και αύξηση των ετών ασφάλισης για την καταβολή -με έντοκη επιστροφή εισφορών στις υπόλοιπες περιπτώσεις.


Sofokleousin.gr