Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Εφεδρεία. Λίστες με αριθμητικά στοιχεία έστειλε ο ΟΣΕ

 Οι εταιρίες των Ομίλων ΟΣΕ  έστειλαν στα υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών αριθμητικά στοιχεία των υπαλλήλων που απασχολούν (αφορούν στην ειδικότητα, τα τυπικά προσόντα και την ηλικία του προσωπικού).
Ωστόσο δεν «στοχοποιουν» υπαλλήλους προς απομάκρυνση ενώ στις ίδιες επιστολές καταγράφονται και οι συνέπειες στη λειτουργία του κάθε μέσου από ενδεχόμενη απομάκρυνσή του 10% του προσωπικού.
"Η"