Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τα χόρτα και του θάμνους στον σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης προκαλώντας δυσχέρειες στην εκτέλεση των εργασιών των εργαζόμενων.