Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Ασφαλιστικό: "Καταιγίδα ανατροπών Νο 2" στο Δημόσιο(τα είδαμε όλα;)

«Καταιγίδα Νο 2». Αυτήν τη φορά, στο ασφαλιστικό του Δημοσίου με «θύματα» 140.000 ασφαλισμένες στο Δημόσιο και στα Σώματα Ασφαλείας, που θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται από 5 έως και 15 χρόνια. Η εξίσωση θα αρχίσει το 2011 και θα ολοκληρωθεί το 2013. Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών στη Βουλή και δεν «αγγίζει» όσους δημόσιους υπαλλήλους προλάβουν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στη φετινή χρονιά (31-12-2010). Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, ακόμη και αν παραμείνουν στην εργασία τους και μετά το 2010.
Ειδική ρύθμιση
Η κυβέρνηση προχώρησε σε ειδική ρύθμιση για τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και όσους υπάγονται στα ειδικά ταμεία που πήραν το δρόμο για το ΙΚΑ (δηλαδή τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα όσων θεμελιώσουν μέσα στη χρονιά δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμη και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως διασφαλίζονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θα θεμελιωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 από δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, πυροσβέστες κ.ά. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν σε ταμεία που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορεί να παραμείνουν στην εργασία τους και μετά τη θεμελίωση του δικαιώματος, χωρίς να επηρεαστούν από τις όποιες μεταβολές. Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα σε όσους δημόσιους υπαλλήλους έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης μέσα στο έτος να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή μέχρι τις 11 Ιουνίου).
Τα θεμελιωμένα δικαιώματα
Σημειώνεται επίσης ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δεχθεί πως τα θεμελιωμένα δικαιώματα δεν μπορούν να ανατραπούν. Αυτό αναφέρεται και στην πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επομένως, με βάση την δικαστηριακή νομολογία δεν μπορούν να αλλάξουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσες και όσους έχουν θεμελιώσει τα συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τι πρόκειται να ισχύσει για τις γυναίκες
Η ΠΟΠΟΚΠ καταγράφει τις κατηγορίες των γυναικών εργαζομένων στο Δημόσιο που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η μεγάλη αυτή κατηγορία περιλαμβάνει περίπου 100.000 γυναίκες που χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
* Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδοτικό και μπορούν να αποχωρήσουν με άμεση καταβολή της σύνταξής τους.
* Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, αλλά για να πάρουν τη σύνταξή τους θα πρέπει να συμπληρώσουν και το ανάλογο όριο ηλικίας.
Αναλυτικά, γι' αυτές τις δύο κατηγορίες ισχύουν τα εξής:
1. Γυναίκες που μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν και να συνταξιοδοτηθούν άμεσα. Αυτές είναι:
- Εγγαμες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 στο Δημόσιο και έχουν συμπληρώσει 24,5 συνολικά έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Από τα 24,5 έτη τα 17,5 τουλάχιστον πρέπει να είναι χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι χρόνια που έχουν διανυθεί στο Δημόσιο ή χρόνια που αναγνωρίζονται στο Δημόσιο όπως ο χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
- Μητέρες ανήλικων παιδιών έγγαμες ή άγαμες που κατά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας είχαν παιδί ανήλικο. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 στο Δημόσιο και έχουν συμπληρώσει συνολικά 24,5 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 24,5 στην ασφάλιση (από τα οποία υποχρεωτικά 17,5 στο Δημόσιο) χωρίς όριο ηλικίας. Με δεδομένο ότι ακόμη και οι γυναίκες που προσελήφθησαν το 1982, εφόσον είχαν συνεχή μέχρι σήμερα εργασία, έχουν ήδη συμπληρώσει περίπου 27 χρόνια, όλες οι γυναίκες των δύο παραπάνω κατηγοριών μπορούν όποτε θέλουν να αποχωρήσουν και να πάρουν τη σύνταξή τους.
- Γυναίκες με 3 ή περισσότερα παιδιά που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
- Μητέρες ανήλικων παιδιών που έχουν προσληφθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης συνολικά και το 50ό έτος της ηλικίας τους. Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να έχουν κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης ανήλικο παιδί. Για τη συμπλήρωση των 25 ετών συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που έχουν στον ιδιωτικό τομέα.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης.
- Γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και 25 έτη ασφάλισης μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη, εφόσον έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992.
- Γυναίκες άγαμες χωρίς παιδιά που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.
- Γυναίκες χωρίς ανήλικα παιδιά που έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 35 συνολικά έτη ασφάλισης (μαζί με τον ιδιωτικό τομέα) και το 58ο έτος της ηλικίας τους.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά τις 1/1/1993 στο Δημόσιο, αλλά έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ταμείο κύριας ασφάλισης πριν από το 1993 και έχουν συμπληρώσει συνολικά:
- Οι μητέρες ανήλικων 25 έτη στην ασφάλιση και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
- Οι γυναίκες γενικά με 15 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 25 έτη ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους για μειωμένη σύνταξη.
- Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες με 20 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
Ολες οι παραπάνω κατηγορίες γυναικών που έχουν συμπληρώσει τις αναφερόμενες προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και να πάρουν τη σύνταξή τους.
2. Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν άμεσα τη σύνταξή τους:
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί από το 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992, έχουν συμπληρώσει 25 συνολικά έτη ασφάλισης (μαζί με χρόνο ασφάλισης από τον ιδιωτικό τομέα) και κατά τη συμπλήρωση του 25ου έτους είχαν παιδί ανήλικο. Οι γυναίκες αυτές έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν μπορούν όμως να πάρουν σύνταξη εάν δε συμπληρώσουν και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, την οποία όμως μπορούν να πάρουν στο 60ό έτος. Για την κατηγορία αυτή η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούν εάν επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους μετά τη συμπλήρωση των 15 ετών και να πάρουν τη σύνταξή τους σε ηλικία 60 ετών.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/1993 στο Δημόσιο αλλά έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης με παιδί ανήλικο. Οι γυναίκες αυτές έχουν θεμελιώσει δικαίωμα, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας είχαν παιδί ανήλικο, αλλά για να πάρουν τη σύνταξή τους θα πρέπει να συμπληρώσουν και το 50ό έτος της ηλικίας τους.
«Αγγελιοφόρος»