Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Ερώτημα προς την ιδιοκτήτρια ΓΑΙΑΟΣΕ.

 Γράφει ο Σωτήρης Βενέτης

Προχθές πληροφορηθήκαμε για την πυρπόληση παλαιών επιβατηγών βαγονιών τα οποία έγραφαν "προς ανακατασκευή". Οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ότι τα βαγόνια αυτά ήταν αποξηλωμένα και τα μόνα στοιχεία που διατηρούνταν σε καλή κατάσταση ήταν το σασί, η οροφή και τα φορεία. Η περίπτωση όμως των επιβατικών αυτοκινηταμαξών "MAN 2" είναι εντελώς διαφορετική διότι οι αυτοκινητάμαξες αυτές, ασχέτως της συμπεριφοράς που τις επιφύλαξε η ιδιοκτήτρια Γαιαοσέ (απόθεση στον ήλιο και στην ύπαιθρο, ανοικτές θύρες κ.λπ.) ήταν απολύτως λειτουργικές και θα μπορούσαν με μικρό κόστος να προσφέρουν σημαντικό μεταφορικό έργο.
 Επίσης θα ήταν δυνατόν να περάσουν από μια πιο εκτεταμένη συντήρηση με σκοπό την πώλησή τους σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι η Γαιαοσέ είχε ασφαλισμένα τα εν λόγω οχήματα; Αν όχι, οι ευθύνες και οι παραλείψεις είναι πολύ σοβαρότερες. 

Με εκτίμηση, Σ. Βενέτης