Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας.


Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεργασίες μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, σχετικά με την απασχόληση των εργαζομένων του εργοστασίου Βόλου με ενοικίαση στην ιδιωτική πλέον ΕΕΣΣΤΥ, οι εργαζόμενοι του Βόλου σε γενική τους συνέλευση στις 10/09/19 ομόφωνα αποφάσισαν ότι δεν δέχονται ερήμην τους και χωρίς να γνωρίζουν την μεταξύ των δύο εταιριών συμφωνία την επιλεκτική μετακίνηση ανά μήνα σύμφωνα με τις ορέξεις και τις επιθυμίες της ΕΕΣΣΤΥ.
Οι μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις των διοικούντων του ΟΣΕ αλλά και προσωπικά του διευθύνοντος συμβούλου ότι οι εργαζόμενοι θα απασχολούνται αποκλειστικά σε έργο του ΟΣΕ δεν έχουν τηρηθεί. Η καλύτερη οργάνωση και ο εφοδιασμός με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την παραγωγή έργου και επισκευή όλων των μηχανημάτων γραμμής που είναι και το κύριο έργο του εργοστασίου Βόλου δεν έχει γίνει. 


Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δεχτούν την υποχρεωτική, επιλεκτική, εκ περιτροπής, και μερική απασχόλησή τους. 

Το ΔΣ του σωματείου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει και απαιτεί να είναι ενήμερο εκ των προτέρων για οποιαδήποτε σύμβαση και απόφαση της διοίκησης αφορά και επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις 

Ο ΣΣΘ θέλοντας να διαφυλάξει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων επαναφέρει το αίτημα για συνάντηση με την διοίκηση του ΟΣΕ με την παρουσία και συμμετοχή της ΠΟΣ.


Κοινοποίηση
   ΠΡΟΣ 1. Πρόεδρο ΔΣ ΟΣΕ – κ. Γεώργιο Κακουλάκη

                    2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ – κ. Παναγιώτη Θεοχάρη.
                    3. Διευθύντρια Προσωπικού ΟΣΕ – κα Στέλα Κολιοπούλου.
                    4. Γενικό Διευθυντή Δικτύου ΟΣΕ – κ. Γρηγόριο Σαμπατακάκη.
                         5.Π.Ο.Σ.


Ο πρόεδρος                                                          Ο Γραμματέας


Χ. Παυλάκης                                              Θ. Ρουσιώτης