Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Σύστημα αυτόματου ελέγχου αμαξοστοιχιών προωθούν κατασκευαστικές εταιρίες.

Ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου αμαξοστοιχιών (ATC) που ενσωματώνει όλες τις ζωτικές και μη ζωτικές λειτουργίες εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία των αμαξοστοιχιών. Η ATC ελέγχει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που είναι σημαντικές για την ασφάλεια με εκείνες της διασύνδεσης, αναγνώρισης αμαξοστοιχίας, τμήματα σήματος, ανίχνευση σπασμένων σιδηροτροχιών, δείκτες απειλών και εμποδίων. Επίσης, ελέγχει τις εντολές ορίου ταχύτητας και δείκτη ελέγχου όλων των λειτουργιών της αμαξοστοιχίας  για την επιβολή ασφαλών ορίων.

Στην Διεθνή κοινοπραξία συμμετέχουν: Hitachi, Bombardier, Siemens, Thales, Kyosan Electric Manufacturing Ltd.

.marketexpert24.com