Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Θεσσαλονίκη: Στο ΙΚΑ ανήκει το οικόπεδο της οδού Φράγκων.

Επιτέλους, βρέθηκε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του οικόπεδου που στεγάζοντας παλιά τα πολυϊατρεία του ΟΣΕ στην οδό Φράγκων στη Θεσσαλονίκη. 
Όπως μας ενημέρωσε ο μηχανικός της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Βασίλης Διαμαντάκης το οικόπεδο παραχωρήθηκε στο ΙΚΑ μετά την συγχώνευση με το ΤΑΠΟΤΕ. 

Στο ενημερωτικό του μήνυμα ο κ. Διαμαντάκης αναφέρει:

"Το Οικόπεδο της ΦΡΑΓΚΩΝ όπως και αυτό του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (Κατασκηνώσεις) ανήκουν στο ΙΚΑ. Μεταφέρθηκαν εκεί ως περιουσιακά στοιχεία του πρώην Ταμείου ΤΑΠ-ΟΣΕ το οποίο ως γνωστόν συγχωνεύθηκε με το ΙΚΑ.

Πολλοί (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης) έχουν ενδιαφερθεί για την αξιοποίησή τους,, τους παραπέμψαμε στο ΙΚΑ , αλλά από ότι φαίνεται εκεί επικρατεί άλλο καθεστώς ως προς την αξιοποίηση ή την συντήρηση των ακινήτων".Χρήστος Γιαννακίδης