Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Ο ΟΣΕ αρμόδιος για τη διαχείριση και αξιοποίηση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και του σταθμού διαλογής στο Θριάσιο.

Ο ΟΣΕ ορίστηκε αρμόδιος για την αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και του Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), καθώς και όλων των κτισμάτων που βρίσκονται επί του ακινήτου ιδιοκτησίας του στο Θριάσιο Πεδίο, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το Θριάσιο εμπορευματικό κέντρο της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Σημειώνεται ότι το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς ΕΣΣΣΔΙ, το οποίο θα αξιοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, είναι διαφορετικό από το Θριάσιο Ι, το οποίο παραχωρήθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη τροπολογία, «η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για να λυθούν τυχόν δυσερμηνείες, σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω Σταθμών, αλλά και για μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει επιτυχώς και εγκαίρως την υποχρέωση που έχει αναλάβει έναντι της Κομισιόν, σχετικά με την λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ, μέσω σύμβασης παραχώρησης, η οποία (υποχρέωση) έχει τεθεί ως όρος για την συγχρηματοδότηση της κατασκευής του στην υπ. αρ. C (2017) 5027 final/19.07.2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον ρυθμίζονται οι έννομες σχέσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι την έναρξη του ισχύοντος νόμου».

Οι χρήστες

Επίσης, στη τροπολογία καθορίζονται και οι μελλοντικοί χρήστες των εγκαταστάσεων του Εμπορευματικού.

Όπως σημειώνεται, «οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν και να κάνουν χρήση των λειτουργιών ενός σιδηροδρομικού εμπορευματικού κέντρου και παρόχους χερσαίων, θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών».

Εν δυνάμει χρήστες του εμπορευματικού κέντρου είναι οι επιχειρήσεις εισαγωγών, εξαγωγών και ελαφράς μεταποίησης, καθώς και μεταφορικές επιχειρήσεις.

Τα οφέλη για την οικονομία

Η λειτουργία και εκμετάλλευση του ΕΣΣΣΔΙ θα επιφέρει αύξηση εσόδων στο Δημόσιο και δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου Σιδηροδρομικού Εμπορευματικού Κέντρου θα έχει οφέλη για την εγχώρια οικονομία, εξαιτίας της αύξησης του όγκου εμπορευμάτων που θα μεταφέρονται μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, καθιστώντας τη χώρα σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
metaforespress.gr