Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα ερώτηση στη βουλή για τις συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ κατέθεσε ο βουλευτής Νικος Νικολόπουλος.

Νέα Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατέθεσε χθες ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νίκος Νικολόπουλος,
με θέμα: «Θα προβείτε στην ανάκληση όλων των εκπρόθεσμων και ως εκ τούτου παράνομων και άκυρων αποφάσεων του προκατόχου σας υπουργού, με τις οποίες υπήχθησαν στη διαδικασία της διαιτησίας οι διαφορές σε συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2972/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ;»


Όλο το κείμενο της ερώτησης του κ. Νικολόπουλου


Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Θα προβείτε στην ανάκληση όλων των εκπρόθεσμων και ως εκ τούτου παράνομων και άκυρων αποφάσεων του προκατόχου σας υπουργού, με τις οποίες  υπήχθησαν στη διαδικασία της διαιτησίας οι διαφορές σε  συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2972/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ;»

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4740/331/12-4-2016 Ερώτηση & Α.Κ.Ε  σας θέσαμε ιδιαιτέρως το θέμα της διαιτησίας στο έργο της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ και με την υπ’ αρ. πρωτ. 6191/15.06.2016 σας καταγγείλαμε, ότι η υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/13/247/Φ.8δ/6.11.2013 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υπαγωγή των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ στη διαδικασία της διαιτησίας ήταν εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου παράνομη και άκυρη, ζητώντας την ανάκληση της άκυρης αυτής απόφασης, που με τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου στοίχισαν στο Ελληνικό Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια €,  και την παραπομπή όσων ευθύνονται γι αυτή την απάτη στη Δικαιοσύνη. Καταγγείλαμε επίσης, ότι η διαιτησία εφευρέθηκε από τους «εθνικούς εργολάβους», όπως αποδείχθηκε από τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, για να γίνει το «ξέπλυμα» της υπόθεσης και για να απαλλαγούν από τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που αντιμετώπιζαν.
Όμως αγνοήσατε τις καταγγελίες μας και δεν προέβητε στην ανάκληση της παραπάνω άκυρης  απόφασης του προκατόχου σας υπουργού.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4666/235/23-03-2018 Ερώτηση & Α.Κ.Ε σας καταγγείλαμε επίσης, ότι , «σύμφωνα με ασφαλείς και αξιόπιστες πληροφορίες μας, ό,τι έγινε με τη σύμβαση 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ το ίδιο συνέβη και στις υπόλοιπες συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, των οποίων οι διαφορές με την υπ’ αρ. 2972/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ(αρ. πρωτ. 234589/10-10-2013) παραπέμφθηκαν στη διαδικασία διαιτησίας».
Και συνεχίσαμε επί λέξει, ως ακολούθως:
«Συγκεκριμένα, ενώ η δήλωση-πρόταση των αναδόχων των συμβάσεων αυτών περί υπαγωγής των διαφορών που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεσή τους στη διαδικασία της διαιτησίας   επιδόθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις 06/09/2013(ημέρα Παρασκευή), στις σχετικές αποφάσεις του τότε Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αναφέρεται σαν ημερομηνία επίδοσης η 09/09/2013(ημέρα Δευτέρα),στην οποία έγινε η πρωτοκόλληση της δήλωσης-πρότασης των αναδόχων,    προκειμένου να παρακαμφθεί το εκπρόθεσμο των αποφάσεων, που τις καθιστά άκυρες και ανυπόστατες. Αυτό προκύπτει αμέσως από την υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/09/247/Φ.8δ/6-11-2013 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υπαγωγή των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης 535/2006(Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου), στην οποία(παρ.3) αναφέρεται σαν ημερομηνία επίδοσης η 09/09/2013, δηλαδή η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της δήλωσης-πρότασης στην ΕΡΓΟΣΕ, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. 2344758-10-2013 σχετική Εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ(σελ. 2, παρ.3) και μένει να επιβεβαιωθεί και για τις υπόλοιπες συμβάσεις από τα στοιχεία, που θα ζητήσουμε να κατατεθούν με την παρούσα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων».
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., κύριε υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών, μας διαβιβάσατε. αντί απαντήσεως, με το υπ’ αρ. πρωτ. Β-762/24-4-2018 έγγραφό σας το υπ’ αρ. πρωτ. εξ 3948/18/05-04-2018 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο, ούτε λίγο, ούτε πολύ μας παραπέμπει στη παραπάνω νομοθεσία, με την οποία θεσπίστηκε η «Διαιτησία» στα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους δημόσια έργα και αναφέρει ότι «Η ΕΡΓΟΣΕ προέβη στην διαδικασία της διαιτησίας σε συμβάσεις που είχε συνάψει σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία». Πέραν τούτου, δεν καταθέσατε τα στοιχεία που ζητήσαμε να κατατεθούν με το υπ’ αρ. 2 ερώτημα της  παραπάνω Ερώτησής μου & Α.Κ.Ε.
Επανήλθαμε με την υπ’ αρ. πρωτ. 7193/363/28-06-18 Ερώτηση & Α.Κ.Ε. ζητώντας σας και πάλι την ανάκληση της παραπάνω άκυρης  απόφασης του προκατόχου σας υπουργού και την κατάθεση των στοιχείων που σας ζητήσαμε με την προηγούμενη  Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. και δεν μας τα καταθέσατε, όπως υποχρεούστε από τον Κανονισμό της Βουλής.
Όμως, με την υπ’ αρ. πρωτ. Β-1645/18-7-2018 απάντησή σας συνεχίσατε την ίδια τακτική, διαβιβάζοντάς μας και πάλι, αντί απαντήσεως, το υπ’ αρ. πρωτ. εξ 7877/18/12-07-2018   έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, το οποίο μας παραπέμπει στις απαντήσεις προηγούμενων κοινοβουλευτικών μας παρεμβάσεων και επαναλαμβάνει ό,τι ανέφερε και στο παραπάνω υπ’ αρ. πρωτ. εξ 3948/18/05-04-2018 έγγραφό της, όσο αφορά την νομοθεσία που εφάρμοσε για την παραπομπή στη διαδικασία της διαιτησίας των συμβάσεών της.  
Δηλαδή, κύριε υπουργέ, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και αντί να απαντήσετε στα ερωτήματά μας, τα οποία αφορούν εσάς ως αρμόδιο υπουργό και όχι την ΕΡΓΟΣΕ, μας διαβιβάζετε και πάλι έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, που μας λέει ότι εφάρμοσε τη νομοθεσία. Αλλά εμείς δεν σας είπαμε, ότι δεν εφαρμόστηκε η νομοθεσία, αλλά ότι οι αποφάσεις του προκατόχου σας υπουργού εκδόθηκαν μετά την προθεσμία που προβλέπεται από την εν λόγω νομοθεσία και ως εκ τούτου είναι  παράνομες και άκυρες  και οφείλετε για λόγους ασφαλείας Δικαίου και για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου να προβείτε στην έκδοση Αποφάσεων με τις οποίες θα ανακαλούνται ρητά όλες οι εκπρόθεσμες αποφάσεις του προκατόχου σας υπουργού. Αν, κύριε υπουργέ, αμφισβητείτε ότι οι επίμαχες αποφάσεις ήταν εκπρόθεσμες, τότε οφείλετε να μας δώσετε για κάθε μια από τις αποφάσεις τα στοιχεία που ζητούμε να κατατεθούν με τα υπ’ αρ. 2 ερωτήματά μας των παραπάνω υπ’ αρ. πρωτ. 4666/235/23-03-2018 και 7193/363/28-06-18 Ερωτήσεών μας & Α.Κ.Ε., δηλαδή:
α) Το αποδεικτικό επίδοσης στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  της δήλωσης-πρότασης του αναδόχου της σύμβασης περί υπαγωγής των διαφορών που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεσή της στη διαδικασία της διαιτησίας
β) Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης κάθε δήλωσης-πρότασης στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
γ) Το σχέδιο κάθε απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις υπογραφές όλης της ιεραρχίας και
δ) Η αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Και τα παραπάνω στοιχεία, που δεν μας τα δώσατε, αν και σας τα ζητήσαμε δυο(2) φορές(!!!) με τις παραπάνω Α.Κ.Ε., τα έχετε εσείς στο υπουργείο σας και όχι η ΕΡΓΟΣΕ. Μη κάνετε, λοιπόν, ότι δεν καταλαβαίνετε και μην παίζετε με τη νοημοσύνη μας.
Στην περίπτωση που εξακολουθήσετε να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και δεν μας δώσετε τα στοιχεία που σας ζητάμε, τότε επαναλαμβάνουμε, ότι θ’ αναγκαστούμε να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στη Δικαιοσύνη. Και δεν το λέμε αυτό, για να σας απειλήσουμε, αλλά γιατί αυτό επιτάσσει το καθήκον μας ως Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όταν ο ελεγχόμενος κοινοβουλευτικά υπουργός αρνείται να προστατεύσει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, μη προβαίνοντας στην έκδοση στην έκδοση Αποφάσεων με τις οποίες θα ανακαλούνται ρητά όλες οι εκπρόθεσμες και ως εκ τούτου παράνομες και άκυρες  αποφάσεις του προκατόχου του υπουργού.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1) Γιατί αδιαφορήσατε για τις καταγγελίες μας για την προφανή απάτη, που διαπράχθηκε, προκειμένου να καλυφθεί η  εκπρόθεσμη έκδοση της παραπάνω Δ17α/13/247/Φ.8δ/6.11.2013  απόφασης του προκατόχου σας υπουργού και δεν προέβητε στην ανάκληση της εν λόγω απόφασης; Τι προτίθεστε να κάνετε, έστω και τώρα, για να επανορθωθούν οι συνέπειες της άκυρης και παράνομης αυτής απόφασης, που με τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου στοίχισαν στο Ελληνικό Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια €;
2) Θα ερευνήσετε τις παραπάνω καταγγελίες μας, ότι δηλαδή και οι αντίστοιχες αποφάσεις του προκατόχου σας υπουργού για τις άλλες συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, που υπήχθησαν, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ.  της ΕΡΓΟΣΕ, στη διαδικασία της διαιτησίας, είναι εκπρόθεσμες και ως εκ τούτου παράνομες και άκυρες; Θα προβείτε για λόγους ασφαλείας Δικαίου στην έκδοση Αποφάσεων με την οποίες θα ανακαλούνται ρητά όλες οι εκπρόθεσμες και ως εκ τούτου παράνομες και άκυρες αποφάσεις του προκατόχου σας υπουργού;
  - Να κατατεθούν για κάθε μια ξεχωριστά από τις συμβάσεις,  που υπήχθησαν, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ.  της ΕΡΓΟΣΕ, στη διαδικασία της διαιτησίας: α) Το αποδεικτικό επίδοσης στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  της δήλωσης-πρότασης του αναδόχου της σύμβασης περί υπαγωγής των διαφορών που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεσή της στη διαδικασία της διαιτησίας β) Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης κάθε δήλωσης-πρότασης στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων γ) Το σχέδιο κάθε απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις υπογραφές όλης της ιεραρχίας και δ) Η αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3) Θα διακινδυνεύσετε να παραπεμφθείτε κι εσείς σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για τη μη ανάκληση των άκυρων αποφάσεων του προκατόχου σας υπουργού;
4) Σε τι ενέργειες θα προβείτε για την παραπομπή όσων ευθύνονται γι αυτή την απάτη στη Δικαιοσύνη; Θα ζητήσετε να επιληφθεί άμεσα η Εισαγγελέας Διαφθοράς, προκειμένου να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όσοι ευθύνονται για το τεράστιο σκάνδαλο των Διαιτησιών στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ;
5) Πως προχώρησε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην παραπάνω απόφασή του για υπαγωγή στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ, ενώ γνώριζε ότι είχαν ήδη ασκηθεί γι αυτές τις διαφορές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα κατά στελεχών και υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ και της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»; Μήπως, για να χρησιμοποιηθούν οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου για το «ξέπλυμα» της υπόθεσης και για την  απαλλαγή των κατηγορουμένων από τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που αντιμετώπιζαν; 
6) Μετά την έκδοση στις 23 Δεκεμβρίου 2017  Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για το μεγάλο σκάνδαλο της σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ, με το οποίο, παρά το «ξέπλυμα» της υπόθεσης που επιχειρήθηκε μέσω της διαιτησίας,  παραπέμφθηκαν σε δίκη τον προσεχή Οκτώβριο, με κακουργηματικές κατηγορίες, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ο Διευθυντής Έργου της αναδόχου εταιρείας και σαν ηθικός αυτουργός ο Πρόεδρος της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» των «εθνικών εργολάβων», θα παραστεί στην παραπάνω δίκη ως πολιτική αγωγή η ΕΡΓΟΣΕ, για τη ζημία που υπέστη ως εταιρεία  ή δεν θα το κάνει, για να μη δυσαρεστήσει τους «εθνικούς εργολάβους», στις εντολές των οποίων, όπως φαίνεται από τις πράξεις της, υπακούει ακόμη και σήμερα; Γιατί δεν απαντήσατε στο ερώτημά μας αυτό, που σας υποβάλαμε και με την προηγούμενη επί τους θέματος κοινοβουλευτική μας παρέμβαση;
7) Θα απαντήσετε, όπως υποχρεούστε από τον Κανονισμό της Βουλής, στην παρούσα Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. ή θα μας διαβιβάσετε και πάλι, αντί απαντήσεως, έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς τα στοιχεία που σας ζητάμε με το παραπάνω υπ’ αριθμό 2 ερώτημά μας;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
Κοινοποίηση:          Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελέα  Εγκλημάτων Διαφθοράς, Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Εισαγγελέα κατά του Μαύρου Χρήματος.