Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Εικόνες από το κατασκευαζόμενο σιδηροδρομικό τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη.

To έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γραμμής (παραλλαγής) στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, μήκους 21 χλμ. περίπου, της γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης με σηματοδότηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:
συντέλεση των απαλλοτριώσεων των αναγκαίων εκτάσεων
υποδομή για διπλή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους
επιδομή μονής γραμμής στην παρούσα φάση
εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης ΕΤCS level I και τηλεπικοινωνιών στο ευρύτερο τμήμα Θεσσαλονίκη – Πολύκαστρο – Ειδομένη, συνολικού μήκους 80 χλμ.
εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στην εν λόγω παραλλαγή.
κατασκευή του νέου σιδ/κού σταθμού Πολυκάστρου, της σιδ/κής στάσης Μικρού Δάσους καθώς και αναβάθμιση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού Ειδομένης
Xρηματοδότηση:

Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006 (Ε.Π. ΣΑΑΣ)

Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013 & Εθνικοί Πόροι

«Συνδέοντας την Ευρώπη 2014-2020 (Connecting Europe Facility CEF 2014-2020)

Kόστος έργου:
113 εκ. ευρώ

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής: 2007
Εκτίμηση Ολοκλήρωσης έργου: 2021

Tεχνικά χαρακτηριστικά:
Mήκος τμήματος: 21 χλμ

Tαχύτητα μελέτης: 160 χλμ/ώρα
Σταθμοί/στάσεις: 1 νέος σιδ/κός σταθμός (Πολυκάστρου), 1 ανακαινισμένος σιδ/κός σταθμός (Ειδομένης) και μία νέα σιδ/κή στάση (Μικρού Δάσους)
Πηγή: ergose.gr