Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Μπαίνει βαθιά το νυστέρι στον ΟΑΣΑ.

Νυστέρι στον βαθιά άρρωστο οργανισμό των αστικών συγκοινωνιών βάζει το υπερταμείο, εισηγούμενο μεταξύ άλλων μείωση στο κόστος προσωπικού και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αφού το 24% περίπου των εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ, δηλαδή περίπου 1.250 άτομα, είναι άνω των 50 ετών.
Του Γιώργου Φιντικάκη

Στη συνταγή του ταμείου για να διασωθούν οι συγκοινωνίες προβλέπεται επίσης πρόγραμμα ανανέωσης του γηρασμένου στόλου των 2.378 οχημάτων, μείωση δαπανών σε όλα τα επίπεδα και ένταση των ελέγχων για τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής στον ΟΑΣΑ.
Ενός ομίλου με συνολικά 7.962 άτομα, όπου το κόστος προσωπικού είναι πολύ υψηλό συγκριτικά με τα μειούμενα έσοδα από εισιτήρια, όπου το δίκτυο της ΟΣΥ λειτουργεί με τα μισά λεωφορεία απ’ όσα χρειάζονται, η ρευστότητα επιδεινώνεται και άρα η αδυναμία πρόσβασης σε δανεισμό μεγαλώνει.
Στις 48 σελίδες του στρατηγικού σχεδίου που συνέταξε πρόσφατα το υπερταμείο για τη διάσωση της ΣΤΑΣΥ (μετρό, τραμ, ηλεκτρικός) και της ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) και το οποίο έχει στην κατοχή του ο «Φ», περιγράφονται δύο εταιρείες με μειούμενες εισπράξεις, αυξανόμενα χρέη προς τρίτους, δίχως εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, κουλτούρα Δημοσίου, μεγάλη εσωτερική γραφειοκρατία και αβέβαιο μέλλον.
Πιο προβληματική από τις δύο είναι η ΟΣΥ (5.166 άτομα), όπου καθίσταται προφανές ότι «κρατιέται» στη ζωή αποκλειστικά χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι την περίοδο 2012-2016 (με εξαίρεση μόνο το 2014) οι κρατικές επιδοτήσεις ήταν υψηλότερες από τον συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας! Ανήλθαν σωρευτικά σε 623,8 εκατ. ευρώ, όταν ο τζίρος της δεν ξεπέρασε τα 536,4 εκατ. ευρώ.
Στο κεφάλαιο που αφορά τα έσοδα από εισιτήρια, προκύπτει ότι αυτά έχουν μειωθεί κατά 30% την τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα η εταιρεία να γράφει συνεχώς ζημιές (-17,7 εκατ. ευρώ το 2016) και επομένως ο δείκτης ρευστότητας να έχει μειωθεί 80% από το 2013. Σε επίπεδο δαπανών, η σημαντικότερη είναι το κόστος προσωπικού, που καλύπτει το 67% των συνολικών της εξόδων κι ας έχει μειωθεί το μισθολογικό κόστος από 203 εκατ. (2012), στα 138,5 εκατ. (2016).
Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, παρότι αυξάνεται συνεχώς ο δείκτης ενηλικίωσης του στόλου της, τα επιδεινούμενα οικονομικά της ΟΣΥ την εμποδίζουν να τον ανανεώσει, αφού δεν έχει πρόσβαση σε δανεισμό. Πολλώ δε μάλλον όταν συνεχίζει να χρωστά παντού. Παρά τη διαγραφή το 2013 από τον ισολογισμό της των οφειλών προς Δημόσιο, ΟΑΣΑ και Ταμεία -οι οποίες μεταφέρθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό- εντούτοις έως το 2016 οι υποχρεώσεις της ΟΣΥ προς τους προμηθευτές εσωτερικού είχαν αυξηθεί κατά 32%.

Πηγή: liberal.gr