Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Δήμος Διδυμότειχου:Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2018.

Στόχοι του Προγράμματος, είναι η προβολή του δήμου µέσα από την πολιτισµική και ιστορική του ταυτότητα. Αυτό επιτυγχάνεται από τους παρακάτω βασικούς πόλους έλξης και τα εν δυνάµει σηµεία πιθανής ανάπτυξης όπως είναι το Διδυµότειχο, το Πύθιο και οι Μεταξάδες.

Το Διδυµότειχο είναι η πλέον ιστορική περιοχή της Θράκης η οποία κατοικείται συνεχώς εδώ και 7.000 χρόνια περίπου. Διετέλεσε δύο φορές πρωτεύουσα του Βυζαντίου και µια φορά του Οθωµανικού κράτους. Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µουσεία και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ,ο πετρόκτιστος οικισµός των Μεταξάδων και των γύρω χωριών καθώς και ο παλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός Πυθίου όπου στάθµευε το θρυλικό Οριάντ-Εξπρές, το µοναδικό σηµείο σιδηροδροµικής σύνδεσης της Ελλάδας µε την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, είναι μεταξύ άλλων τα στοιχεία στα οποία θα δοθεί έμφαση για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού.

Μέσα στα αναπτυξιακά σχέδια του δήμου, είναι η προώθηση του παραδοσιακού, λαογραφικού, αθλητικού, περιπατητικού και γαστρονομικού τουρισμού.

Η φιλοσοφία για τη δηµιουργία της “Ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας” του Δήµου Διδυµοτείχου βασίζεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι το Διδυµότειχο συνιστά ένα σταυροδρόµι πολιτισµών και συγχρόνως βρίσκεται πολύ κοντά σε µεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη δηµιουργία τουριστικού εντύπου και τουριστικού χάρτη, τη δηµιουργία αφισών , διαφηµιστικών spots, θεµατικών διαφηµιστικών βίντεο καθώς και η συµµετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισµού στο εξωτερικό.

Πηγή: tornosnews.gr