Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ποιοι οι νέοι κανόνες χρήσης ηλεκτροκίνητης γραμμής ΟΣΕ.

Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του συνεχούς ενδιαφέροντος για τους δημότες του, σας ενημερώνει για τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες που κάνουν χρήση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, μετά από την ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

-Να ανεβαίνετε στην οροφή των αμαξοστοιχιών.
-Να αγγίζετε τους στύλους ή τις κατασκευές, που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς.
-Να πλησιάζετε από αμέλεια ή εκουσίως, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τη Γραμμή Επαφής (π.χ. μεταφορά αντικειμένων μεγάλου ύψους).
-Να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες μεταλλικές κατασκευές που ευρίσκονται επί της σιδηροδρομικής γραμμής και στη γύρω από αυτή περιοχή (σε απόσταση 10 μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή).
-Να ρίπτετε σύρματα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της Γραμμής Επαφής.
-Να κυκλοφορείτε στις περιοχές των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης (υπαίθριοι οικίσκοι, ερμάρια κ.λ.π.).
-Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή φορτία επί των οχημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 4,5 μέτρων ή ύψους μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των οδικών πινακίδων σημάνσεως, των ειδικών κατασκευών περιορισμού, του ανώτατου οδικού περιτυπώματος διελεύσεως (Θύρες Περιτυπώματος).
-Να πλησιάζετε στους θραυσμένους αγωγούς που έχουν πέσει στο έδαφος, σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων.
-Να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης
-Να παίζουν παιδιά στην περιοχή των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης και στη γύρω από την ηλεκτροκινούμενη γραμμή περιοχή.
-Να ρίπτετε αντικείμενα, νερό ή άλλα υγρά στη γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη γραμμή περιοχή και στις εγκαταστάσεις της.
-Να έρθετε σε επαφή με κάθε μέσο, με τις μεταλλικές κατασκευές που φέρουν αγωγούς για την τροφοδοσία της Γραμμής Επαφής.
-Να προκαλείτε από αμέλεια ή εκουσίως θραύση μονωτήρων ή κόψιμο αγωγών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων ή με άλλο τρόπο.
-Να διατηρείτε μόνιμες ή προσωρινές επιφανειακές σωληνώσεις άρδευσης διασταυρούμενες με τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Παρακαλούνται οι χρήστες του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, να γνωστοποιούν αμέσως, κάθε ανωμαλία που παρατηρούν ή βλάβη του εξοπλισμού Ηλεκτροκίνησης, στα Αστυνομικά Τμήματα ή στις Υπηρεσίες του ΟΣΕ.

Πηγή: aftodioikisi.gr