Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Σήμερα η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σήμερα Πέμπτη 13 Ιουλίου και ώρα 14:30 θα προσέλθουν σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της μεταφορικής εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ στα γραφεία της στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1ον. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Υπηρεσίας.

2ον. Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης ΥΔΥ.

3ον. Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης μέρους των εσόδων ΥΔΥ 2017 στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε.

4ον. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 192/2/21-03-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως προς την εξουσιοδότηση των υπογραφών.

5ον. Δημιουργία ειδικού τουριστικού προϊόντος Κατάκολο-Ολυμπία για τους πελάτες κρουαζιέρας.

6ον. Έγκριση τροποποίησης Οργανογράμματος. (Αναδιοργάνωση Τμημάτων Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΙΣΜΟΕ) και Παραπόνων (ΔΙΕΠΜΕ). 

και 7ον. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.