Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Το απόγευμα θα αναρτήσουμε άρθρο, του Υφυπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη και στο οποίο αναφέρεται στα έργα ανάπτυξης του Ελληνικού σιδηροδρόμου και στις προοπτικές του.