Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Εφεδρεία

Ο ΟΣΕ αντιδρά στην αποστολή καταλόγου ονομάτων για την εργσιακη εφεδρεια,  ο οποίος υποστηρίζει ότι παρατηρούνται ελλείψεις προσωπικού και ως εκ τούτου θα έπρεπε να εξαιρεθεί.