Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Σιδηροδρομικοί αγώνες. Ένα χρόνο πριν. Εικόνες χωρίς σχόλια