Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Περαστικά στο πρόεδρος του ΣΣΒΕ κ. Γιάννη Βλάχο για τον τραυματισμό του και καλή ανάρρωση.